Да дам под наем

Условия за ползване

Споразумение между Клиента и Vlasne

 

Добре дошли в сайта Vlasne (който е запазена търговска марка) (наричан по-нататък - "Уебсайт"). Този Уебсайт помага на собствениците на апартаменти и на хората, които пътуват да намерят един друг. Понятията "ние", "нас", "нашата" и "Vlasne" се отнасят до Vlasne и/или филиалите. Терминът "Вие" се отнася до потребителя, който използва Уебсайта за търсене и/или публикуването на обяви на Уебсайта.

Чрез използването на този Уебсайт във всяка форма, вие потвърждавате, че сте съгласни да се придържате към условията на това Споразумение. Моля, прочетете внимателно Споразумението. Ако не сте съгласни с тези условия - не използвайте Уебсайта. Периодично влизайте в този раздел, за да видите най-новата версия на Споразумението. Ние си запазваме правото по всяко време, по наша преценка, да променяме или допълваме настоящото Споразумение, без предизвестие, а вашето последващо използване на Уебсайта означава, че приемате обновяването и промяната на Споразумението. Като използвате някои услуги на Уебсайта, вие сте обвързани с правилата, които се прилагат за такива услуги.

 

1.1. Използвайки този Уебсайт, Вие потвърждавате, че:

1.2. Вие сте достигнали 18-годишна възраст,

1.3. Имате юридически пълномощия да давате и да приемате правни задължения,

1.4. Вие ще използвате този Уебсайт, в съответствие със споразумението,

1.5. Вие ще използвате сайта, за да предоставяте или гарантирате правомощия за себе си или за друго лице, на което сте предоставили цялата юридическа власт да действа от свое име,

1.6. Цялата информация, която предоставяте на Уебсайта, е достоверна, логична, реална и пълна,

1.7. Ако имате акаунт във Vlasne, трябва да съхранява информацията за него, да следите за неговото използване и да отговаряте за използването на акаунта от Вас или други лица. Ние си запазваме правото да откажем достъп до Уебсайта и услугите, които предлагаме по всяко време и при всякакви условия, ако видим нарушение на Споразумението.

2.1. Ние даваме на потребителите място за публикуване на информация относно предоставяне на жилище ("Услуги"). Услугите се предоставят въз основа на предаването на правото за собственост фактически или гаранциите съгласно действащото законодателство. Ние не носим отговорност за информацията, която се представя на Уебсайта от който и да е, освен от потребителите и рекламодателите. Ние също така не сме отговорни за действията на потребителите на Услугите или на Уебсайта.

2.2. Вие сте отговорни за общата сума на правните разноски, свързани с използването на Уебсайта или Услугите.

3.1. НИЕ НЕ ПРОВЕРЯВАМЕ ДОСТОВЕРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ ПУБЛИКУВА НА САЙТА, ЗАТОВА НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОРАЗУМЕНИЯТА, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ В РЕЗУЛТАТ НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА НЕКОРЕКТНА ИНФОРМАЦИЯ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА БЪДАТ ВНИМАТЕЛНИ, КОГАТО ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАТ ИНФОРМАЦИЯТА, ПУБЛИКУВАНА НА САЙТА.

3.2. НИЕ НЕ СМЕ УЧАСТНИЦИ НА СДЕЛКАТА. НИЕ САМО ПРЕДОСТАВЯМЕ ПРЕКИ КОНТАКТИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ, КОИТО ПОМАГАТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДОМАКИНА И ГОСТА. СЪОТВЕТНО, НИЕ НЕ КОНТРОЛИРАМЕ КАЧЕСТВОТО, КОЕТО СЕ ДЕКЛАРИРА, НАДЕЖНОСТТА ИЛИ ЗАКОННОСТТА НА РЕКЛАМИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ, ИСТИННОСТТА И КОРЕКТНОСТТА НА ОБЯВИТЕ, ВЪЗМОЖНОСТТА НА ДОМАКИНА ДА ПРЕДЛАГА ПУБЛИКУВАНИЯТ НА САЙТА ИМОТ, ЩЕТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНЕНИ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕННОСТ ИЛИ ВРЕДА, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЧИНЕН НА ЛИЦЕТО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТОЯ В ИМОТА. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ДОМАКИНА И ГОСТА ЩЕ СКЛЮЧАТ СДЕЛКА И НЕ ОТГОВАРЯМЕ ЗА КАЧЕСТВОТО, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, ДОСТЪПНОСТТА ИЛИ ЗА ЦЕНАТА НА ВСЕКИ ОПРЕДЕЛЕН ИМОТ.

3.3. УЧАСТВАЙКИ В СДЕЛКАТА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СА СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИТЕ ПРИЛОЖИМИ НОРМИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

Вие носите отговорност за всички действия с Вашия акаунт. Вие се съгласявате, че трябва да защитите паролата си и акаунта от неупълномощен достъп Вие трябва незабавно да ни информирате за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт или нарушаване на безопасността на сайта. Вие сте длъжни да излизате от акаунта си, след като сте завършили работата със сайта. Съгласявате се, че Вие сте единствено отговорни за загубата на информация, която може да възникне чрез Ваша грешка, в съответствие с условията на Споразумението.

5.1. Вие се съгласявате и потвърждавате, че сте отговорен за целия контент, който качвате на сайта, изпращате чрез електронна поща или предоставяте чрез Услуги и този Уебсайт. Тъй като ние не контролираме контента, който се публикува в Уебсайта или Ви изпраща друг потребител на Уебсайта, рекламодател или трето лице, не гарантираме коректност, цялост и качество на такъв контент. Вие осъзнавате, че използвайки Уебсайта и/или Услугите, може да сте под влияние на неадекватен, непристоен контент, който предизвиква раздразнение. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за достоверноста на контента, включително всякакви грешки или пропуски в каквато и да е част от него, а също така за всички щети, които са резултат от използването на контента, когато публикувате на Уебсайта, изпращате на имейл или предоставяте чрез Услугите и/или този Уебсайт.

5.2. Вие се съгласявате да не използвате Уебсайта и/или Услугите за извършване на всякакви незаконни действия и гарантирате, че:

5.3. Вие няма да качвате, да изпращате по електронна поща или по друг начин да предавате обидни, клеветнически, носещи насилствен характер, а също така расистки, неетичен материал или съдържание, което може да нарушава обществените и/или личните права или законодателството, също така и контент, който противоречи на това Споразумение;

5.3.1. информацията, която предоставяте няма да причинява вреди на непълнолетни;

5.4. Вие няма да се представяте за някой друг, включително работник, служител или директор на Vlasne, ръководител, или потребител или некоректно да заявявате, или представяте Вашето сътрудничеството с лице или фирма;

5.4.1. Вие няма да фалшифицирате или по някакъв друг начин да подправяте информация;

5.4.2. няма да скривате всички основни източници на контента, който се предава чрез Услугите и няма да изкривявате съдържанието на обявите;

5.4.3. няма да качвате, да изпращате по електронна поща, предавате или по някакъв друг начин да представяте контент, ако не разполагате законни права за това;

5.4.4. няма да качвате, изпращате по електронна поща, предавате или по някакъв друг начин да създавате контент, който нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост ("Права") на всяко лице или компания;

5.4.5. няма да качвате, изпращате по електронна поща, предавате или по някакъв друг начин да правите достъпна, предоставена по своя собствена инициатива или неразрешена реклама, рекламни материали, рекламни имейли, спам, финансови пирамиди или други форми на настойчиви заявки;

5.4.6. няма да качвате, изпращате по електронна поща, предавате или по някакъв друг начин да правите достъпен материал, който съдържа софтуерни вируси или някакъв друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на всеки софтуер или хардуер, или телекомуникационно оборудване;

5.4.7. няма да пречите на работата на Уебсайта, като се опитвате да увеличите скоростта на работата относно останалите потребители на Уебсайта или да действате по друг начин, който се отразява отрицателно на възможността на потребителя да използва всички други ползи от Уебсайта;

5.4.8. няма да създавате пречки, а също така да нарушавате работата на Уебсайта или сървърите, или другите системи, които са присъединени към Уебсайта или не се подчинявате на изискванията, операциите, политиката или стандартите за връзка с мрежата на Уебсайта;

5.4.9. няма да се включвате в никаква дейност, която противоречи или може да има отрицателно въздействе върху Уебсайта, включително опити за манипулация, корупция или друго отрицателно въздействие върху Услугите на Уебсайта, изцяло или частично, включително да абонирате друга страна без разрешение или да регистрате мнозина акаунти с едно и същото или с различни имена;

5.4.10. вие няма да действате по начин, който влияе отрицателно върху възможността на потребителите да работят с Уебсайта;

5.4.11. вие няма умишлено и неумишлено да нарушавате действащото законодателство и международното право;

5.4.12. няма скрито да насърчавате друг уебсайт или да действате по друг начин;

5.4.13. няма да събирате и съхранявате личните данни на потребителите на Уебсайта или контента, публикувани от други лица в този Уебсайт или няма да използвате такава информация по някаква причина, несъвместима с правилата на Уебсайта или с правилата за изпращане по собственна инициатива на електронни писма или съобщения.

5.5. Вие потвърждавате, че ние не преглеждаме контента предварително, но Vlasne и неговите упълномощени лица могат да имат право (но не и задължение) по свое собствено усмотрение да откажат, преместят или изтрият контент в Уебсайта по каквато и да е причина, която им се струва логична. Вие се съгласявате, че трябва да оцените и да поемете всички рискове, свързани с използването на контента, включително и Вашата сигурност в точността, надеждността, съдържанието и полезността на такъв контент. В тази връзка, Вие потвърждавате, че се позовавате на контент, който е създаден от нас или ни принадлежи, включително всичко, което може да бъде намерено в Уебсайта.

5.6. Ние можем да запазим контента по свое собствено усмотрение, а също така можем да предоставяме тази информация на трети лица за да: (а) изпълняваме целите на Уебсайта; (б) гарантираме спазването на Споразумението; (в) удовлетворим исковете, съгласно които има нарушение на правата за Съдържание на трети лица; или (г) защитим нашите права, собственост или личната безопасност, или правата, собствеността, или личната безопасност на нашите потребители и обществеността. Обаче, ние не поемаме задължението да изучаваме контента или да не го разкриваме на трети лица по каквато и да е причина. Вие разбирате, че Вашия контент може да се предава по различни мрежи, а други лица, участващи в Уебсайта, могат да имат достъп до него.

5.7. Вие се съгласявате, че ние и нашите упълномощени лица могат да имат право (но не и задължение) по свое собствено усмотрение да Ви откажат от предоставяне на регистрация или да премахнат Вашия профил (вашите данни, регистрацията Ви, Вашият логин и парола за достъп до Уебсайта) по каквато и да е причина, която им се струва логична.

Вие разбирате и се съгласявате, че изпращането на електронни съобщения с реклама до други потребители чрез системата за изпращане на съобщения в Уебсайта е напълно забранено от настоящото Споразумение и можете да бъдете привлечени към гражданска и наказателна отговорност.

Признавайки глобалния характер на Интернета, Вие се съгласявате да спазвате всички местни правила. По-специално, Вие се съгласявате да спазвате действащото законодателство, което предвижда предаването на техническите данни от страната, на която сте жител, както и законите, свързани с предоставянето на жилище и неговото използване.

8.1. Вие разбирате, че целият публикуван контент, който е свързан с Уебсайта е отговорност единствено на лицето, от което идва контента. Вие носите отговорност за всяка точка от информацията, която изпращате по електронна поща или по друг начин, който може да бъде достъпен чрез Уебсайта. Вие разбирате, че Vlasne не контролира и не носи отговорност за контента, който е достъпен чрез Уебсайта и като използвате Уебсайта, можете да се сблъснете с контент, който е обиден, неприличен, неточен, а също така и с заблуждаващ характер. Вие на свой собствен риск се съгласявате, че контента, който преглеждате, потвърждавате или изпращате може да не отговаря на Вашите изисквания относно точността, съдържанието или полезността. Вие признавате, че не можете да използвате контента, който е създаден от Vlasne или да публикувате на Уебсайта.

8.2. Също така, вие потвърждавате и се съгласявате, че мненията, изразени в Уебсайта, не отразяват непременно мнението на Vlasne и Vlasne не поддържа или потвърждава контента (включително всяко влияние, независимо дали това Vlasne или негов упълномощен човек редактира, или е представен на Уебсайта, редактиран или нередактиран, изцяло или частично, или самостоятелно, или с друг контент), изпратен по поща, или потвърден от вас, или друг потребител. Освен това, Уебсайта Vlasne и контента достъпен чрез Уебсайта може да включва линкове към други сайтове, които са абсолютно независими от Vlasne. Vlasne не декларира и не дава гаранции относно точността, съдържанието и надеждността на информацията, съдържаща се в подобни сайтове. Вие рискувате, когато отивате на други сайтове. Вие се съгласявате, че трябва да оцените и поемете всички рискове, свързани с използването на който и да е контент, че не можете да се основавате на контента и вие се съгласявате, че Vlasne при никакви обстоятелства не носи отговорност за какъвто и да е контент или за каквито и да е загуби, или щети, възникнали в резултат на използването на всякакъв контент, изпратен по пощата, електронна поща или по друг начин чрез Уебсайта. Вие се съгласявате, че Vlasne може да има право (но не и задължение) по свое усмотрение да откаже да публикува, да премахне или премести всяко Cъдържание, което е достъпно чрез Услугите или Уебсайта, което е в противоречие с настоящото Споразумение, или по някаква друга причина. Някое или цялото Съдържание в Уебсайта може да бъде отстранено периодично по усмотрение на Vlasne.

9.1. Не ни притежава съдържанието, публикувано от потребителите на Уебсайта. Въпреки това, относно контента, който публикувате, във всякаква форма, с различни средства и за всякакви цели или го правите достъпен, за да го представите в Уебсайта, Вие ни давате правото да използваме контента по наше усмотрение.

9.2. Относно контента, когато го предоставяте или го правите достъпен за нас, Вие ни предоставяте правото да използваме, разпространяваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публично да представяме контента, както и предоставяте ни неотменимото право да предаваме контента на трети лица за употреба, разпространение, възпроизвеждане, промяна, публикуване, превод, публично изпълнение или публично показване на контента (изцяло или частично). Вие предоставяте на Vlasne безусловното право за използване на потребителското Ви име и/или друга определяща Вас информация в Уебсайта и/или за насърчаване на Уебсайта, включително, но не ограничавайки се само с предоставяне на Вашите мнения или коментари (например, като се посочва Вашето име и родния град) по наше усмотрение.

10.1. Уебсайта и контента, които са достъпни чрез Уебсайта могат да съдържат характеристики и функционални възможности, които могат да Ви свързват или да Ви осигуряват достъп до контента, който е собственост на трети лица, които са напълно независими от Уебсайта, включително уебсайтове, каталози, сървъри, мрежи, системи, бази данни и информация, приложения, софтуер, програми, продукти или услуги на трети лица, както и на Интернета изцяло. Вие признавате, че ние не контролираме тези сайтове и ресурси, и Вие се съгласявате, че ние не сме отговорни за съдържанието, функционалността, достъпността, рекламата, продуктите или за други материали или услуги на такива сайтове, или всякакви допълнителни линкове, които той съдържа. Наличието на линк в Уебсайта не означава само по себе си и не предполага по никакъв начин потвърждение на сайта, обслужването, устройството, материала или съдържанието на сайта на трети лица. Вие поемате пълната отговорност, пряка или косвена, за всички щети и загуби, причинени или вероятно предизвикани във връзка с достъпа Ви или използването на който и да е от елементите на такъв линк или уебсайтове, или ресурси на трети лица.

10.2. Вашите взаимоотношения с лица, контактите на които сте намерили в/или чрез Уебсайта, както и всички други положения, условия, гаранции или уверения, свързани или публикуван на Уебсайта, сключват се единствено между вас, организациите и/или физическите лица на трети страни. Вие трябва да направите проучване, каквото смятате за необходимо или подходящо, преди да пристъпите към онлайн или автономна сделка с всеки потребител, Гост и/или Приемаща страна, или с всяка друга страна, или трети лица. Ние не контролираме горепосочените страни, трети лица или всеки друг сайт и не носим отговорност за техните действия, съдържание или конфиденциалност, или за действията на всеки друг сайт.

ВНИМАНИЕ -Vlasne не носи отговорност за спорове относно отмяна на поръчки или всякакви други спорове между Приемащата страна и Госта. Vlasne провежда политика на сертифициране.

12.1. Vlasne провежда политика за Сертифициране на Приемащата страна чрез мониторинг на мнения относно Приемащата страна от трети лица и Гости, формирането от нея на ясен и точен контент, възвръщането на застрахователни такси, ако има такива.

12.2. Приемащата страна може да получи статус "Сертифициран" след извършване на три сделки с положителни отзиви от Гости. Приемащата страна, която е направила три сделки и е получила положителни отзиви от Гостите, може да направи заявка за "Сертифициран" статус. Статуса "Сертифициран" се определя от броя на поръчките, които са били извършени, както и от положителните отзиви от потребителите-Гости. Приемащата страна също така може да получи статус "Сертифициран", ако краткосрочния наем е основния и бизнес и се занимава с него повече от една година. Името "Сертифициран" може да бъде спряно от Vlasne по някаква причина или без причина, по усмотрение на Vlasne. Ако "Сертифициран" получава отрицателен отзив повече от един път, статусът му се премахва. Сертифицирана Приемаща страна трябва да включва възвръщане на застрахователни такси. Vlasne има право да контролира политиката за възвръщане на застрахователни такси.

Вие се съгласявате да гарантирате и да предпазите нас и нашите дъщерни дружества, филиали, длъжностни лица, директори, агенти, адвокати, съвместни предприятия, служители и други партньори от всякакви искове или запитвания, включително и съдебни разноски, направени от (I) някое трето лице, относно Съдържанието, което Вие публикувате, изпращате, предавате или правите достъпно за нас и (II) всеки Гост, Приемаща страна или за трети лица, които участват в сделката или са на Уебсайта (включително, без ограничение, за щети или загуби на движими или недвижими имоти, телесна повреда, нарушаване на някой от законите или нарушаване на някой наем, или споразумение, свързано с недвижим имот).

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, да не дублирате, да не копирате, да не модифицирате, да не разпространявате, да не предавате, да не показвате, да не публикувате, да не лицензирате, да не създавате производни форми, да не предавате, да не продавате, да не препродавате или да не използвате за всякакви търговски цели, или за други цели, всякаква информация, контент или услуги, получени от/в Уебсайта.

15.1. Вие се съгласявате, че ние може да установим общи правила и ограничения относно използването на нашия Уебсайт, включително, но не ограничавайки се само с въпросите, свързани с обема и размера на електронните писма, времето, контента и друга информация, която ще бъде в нашия Уебсайт, а също така сте съгласни, че ние можем да определим ограничения за контента, включително и за времето и периода на публикуването му и срока за съхранението му.

15.2. Ние можем по всяко време да унищожим или деактивираме акаунти, които не са използвани продължителен период от време. Освен това, Вие се съгласявате, че ние си запазваме правото да променяме общите правила и ограничения по всяко време, по свое усмотрение и без предизвестие.

Вие се съгласявате, че Vlasne може да налага ограничения върху използването на Уебсайта, включително максималния брой дни, когато контента ще бъде запазен или публикуван  в Уебсайта, максималния брой и размера на съобщенията, съобщенията на електронната поща или друг контент, които могат да се предават или  съхраняват в нашия Уебсайт и честотата за достъп до Уебсайта. Вие разбирате, че техническата обработка и функционирането на Уебсайта, включително и Вашето Съдържание, може да включва (а) предаване чрез различни мрежи; (б) промени, за да го приведе в съответствие или да го адаптира към техническите изисквания на мрежите за връзка или устройства. Вие се съгласявате, че Vlasne не поема отговорност за премахвания или невъзможност да се съхранява всяко Съдържание поддържано или предавано в Уебсайта. Вие се съгласявате, че Vlasne си запазва правото по всяко време да променя или да спира Уебсайта без предизвестие, както и че Vlasne не носи отговорност пред Вас или пред трета страна, във всякаква форма, относно всички промени, спиране или прекратяване на Уебсайта.

Вие разбирате и се съгласявате, че ние можем да анулираме регистрацията Ви (акаунта) по всяко време, ако мислим, че това ще е в наш интерес или в интереса на нашите потребители.

В случай на нарушаване на правилата на портала и манипулирането с обявите (например, умишлено намаляване на цените за получаване на конкурентно предимство), Администрацията на портала си запазва правото да премахне обявата от публикация за неопределен срок в Уебсайта, без възстановяване на предплатените услуги.

Вашето сътрудничество с други потребители, Гости, Приемащи страни или рекламодатели, които можете да намерите в или чрез Уебсайта е единствено между Вас и другата страна. Вие се съгласявате, че Vlasne не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, които могат да възникват в резултат на всяка такава връзка. Вие трябва да направите проучване, каквото смятате за необходимо или подходящо, преди да пристъпите към онлайн или автономна сделка с всеки потребител, Гост, Приемаща страна, рекламодатели или с всяка друга страна, или трети лица. Ние не контролираме участниците и не носим отговорност за техните действия или бездействия.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че контента и софтуера, използвани от нас, както и снимките, графиката, текстовете и другите материали, които са показани в нашия Уебсайт са със запазени авторски права, търговски марки, марки за услуги, патенти или други права на собственост и закони. Освен, когато нещо е изрично разрешено от нас или рекламодателите. Вие се съгласявате да не променяте, да не давате под наем, лизинг, да не предавате, да не продавате, да не разпространявате или създавате производни материали, основаващи се на всичко, което е в нашия сайт.

ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ (ОСВЕН СЛУЧАИТЕ, КОИТО СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА): а) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ВАШ РИСК. САЙТА И УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО Е" И "КАКТО Е ДОСТЪПНО. "НИЕ ОТРИЧАМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЙКИ СЕ САМО С ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЗА НЕИЗПОЛЗВАНЕ б) НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ: (I) УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (II) УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО, СВОЕВРЕМЕННО, БЕЗОПАСНО И БЕЗ ГРЕШКИ, (III) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ И НАДЕЖДНИ, (IV) КАЧЕСТВОТО НА ВСИЧКИТЕ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ И (V) ВСИЧКИ ГРЕШКИ В СОФТУЕРА ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ИЛИ ВСЯКА ЧАСТ ОТ САЙТА ЩЕ БЪДЕ СВОБОДНА ОТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ VI) ВСЕКИ МАТЕРИАЛ ИЗТЕГЛЕН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И САМО ВИЕ ЩЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПОВРЕДИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ ЗА ЗАГУБИ НА ДАННИ, КОЕТО ПРОИЗТИЧА ОТ ТАКАВА УПОТРЕБА; VII) НИКАКВИ СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ НАС, НЕ ДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, АКО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ VLASNE, ДЛЪЖНОСТНИТЕ И ЛИЦА, ДИРЕКТОРИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ, АГЕНТИТЕ, АДВОКАТИТЕ, СПОНСОРИТЕ, РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ, ФИЛИАЛИТЕ, ПРАВОПРИЕМНИЦИТЕ ("НИЕ") НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЙКИ СЕ САМО С ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, РЕПУТАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ: (I) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА; (II) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ИЛИ ПРОМЕНИ НА ВАШИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ДАННИ; (III) ЗАЯВКИ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ В УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ; ИЛИ (IV) КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ВЪПРОСИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С УЕБСАЙТА.

АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ УЕБСАЙТА ИЛИ ОТ НОРМИТЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ИЛИ ИМЕТЕ ОЩЕ НЯКАКВИ СПОРОВЕ ИЛИ РАЗНОГЛАСИЯ С VLASNE, ТОГАВА ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКОННО ПРАВО ЗА ЗАЩИТА Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

Уведомленията до вас могат да се изпращат чрез електронна поща или обикновена поща. Ние можем също да предоставяме уведомления за промени в Споразумението или относно други въпроси, като се показват известия или линкове към уведомленията на Уебсайта. Вие се съгласявате, че за да се осигури оперативна информация за контента на Уебсайта, за публикуване на оферти, съобщения и друга информация от нас или от други потребители, ние можем да изпратим на мобилния Ви телефон (номер, които сте посочили при регистриране на Уебсайта) SMS-съобщения с реклама и уведомявания. Вие гарантирате и единствено носите отговорност за достоверността и точността на посочения номер на мобилния Ви телефон. От получаването на данни чрез SMS-съобщения Вие имате право да се откажете, след като изпратите заявка, използвайки съответната услуга на Уебсайта. SMS-уведомления са допълнителна услуга и се осигурява както е, без никакви гаранции, включително и без гаранции за навременна доставка.  

Vlasne, логото му, търговските марки и марките за услуги, както и другите лога и имена на продуктите и услугите на Vlasne са търговски марки на Vlasne("Знаци"). Вие се съгласявате да не показвате и да не използвайте Знаците по никакъв начин без предварителното писмено разрешение на Vlasne във всеки отделен случай.

Настоящото Споразумение е споразумение между Вас и Vlasne и регламентира използването от Вас на Уебсайта, като отменя всички предишни споразумения между Вас и Vlasne. Вие също можете да бъдете обект на допълнителни условия, които могат да се прилагат, когато използвате съпътстващи услуги за осигуряване на трета страна или софтуерни продукти от други производители. Настоящото Споразумение, а също така и отношенията между Вас и Vlasne се регулират от законите на Украйна. Вие и Vlasne се съгласявате да се подчинявате на личната и изключителната компетентност на съдилищата, намиращи се там където е местоположението на ответника, освен ако не е предвидено друго в законодателството на Украйна. Вие се съгласявате, че Vlasne има право да предприема правни действия срещу Вас, ако Вашите действия нарушават това Споразумение или са в ущърб на Vlasne или на някоя от неговите филиали. 

Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с Политиката за поверителност на Vlasne, както и с условията, които са посочени в настоящото Споразумение.

Моля, съобщавайте за всякакви нарушения на настоящото Споразумение в сервиза ни за поддръжка или по електронната поща info@vlasne.net